درباره ما

اهداف / فعالیت ها

کتابخانه

کودکان / تخصصی

کميته ها

 ترویج / کتابداری

 آموزش / پژوهش

 خدمات

 مشاوره / راه اندازی

 تجهیز

مبادله و اهدا

فروشگاه خانه کتابدار

 خبرها

برنامه های آتی/ گزارش فعالیت ها

 آرشیو

گالری عکس
همياران / پيوندگاه
تماس با ما

  

 

     

ا  اخبار خانه کتابدار در آبان 1388

 

·     تشکیل کارگاه های کتابداری در تاریخ های 10، 17 و 24 آبان ماه و 1 آذر با حضور آقایان ناصری و جهانشاهی و خانم ها اخوت و جباری

·     اهدای مبلغ 2000000 ریال کمک مالی به خانه کتابدار توسط آقای منصور امیری

·     اهدای 6 عنوان کتاب (12 نسخه) از نشر کتابدار به خانه کتابدار

·     اهدای 6 نسخه کتاب "کپی رایت" از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان

·     اهدای کتاب از سوی مدرسه منظومه خرد

·     تشکر و قدردانی از خانم ها شفیعی و میرزایی و آقای کوشکستانی برای دکوراسیون سالن اجتماعات خانه کتابدار

حضور در همایش ها و جلسات

·     شرکت خانه کتابدار در همایش "کشف لذت رویش" در تاریخ های 21 و 22 آبان ماه

·     حضور خانه کتابدار در مهد کودک ویستا، پارک هنرمندان و مهد کودک دوقلوها به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در تاریخ های 22 الی 25 و 28 آبان ماه

کتابخانه کودک و نوجوان

برنامه های خدمات عمومی:

آغاز برنامه های پاییز و زمستان کتابخانه

·     برگزاری کارگاه "شاهنامه خوانی" برای گروه سنی (د) توسط خانم زهره محمد حسینی

·     برگزاری کارگاه "بازی در اسباب بازی خانه" برای گروه سنی الف- ب- ج با حضور مادران، توسط خانم ها حبیب نژاد و ابراهیمی و گروه بازی مؤسسه مادران امروز در تاریخ های 5، 12، 19 و 25 آبان ماه

·     برگزاری جلسات "حلقه های مطالعاتی" برای گروه سنی الف در دو سطح تا 3 سال و 3 تا 6 سال، همراه با مادر، توسط خانم ها حبیب نژاد و لسانی

·     برگزاری جلسه "حلقه های مطالعاتی" برای گروه سنی ب توسط خانم لسانی

·     برگزاری جلسه "حلقه های مطالعاتی" برای گروه سنی د توسط خانم نکویی

·     برگزاری کارگاه "مهارت های زندگی" برای گروه سنی د، توسط خانم ها صفایی، دباغ، آرمین، قائینی و مقدم

·     برگزاری کارگاه "ساخت آدمک و آشنایی با مواد مختلف" برای گروه سنی الف به همراه مادر، توسط خانم ها اقلیدس، آراسته با مشارکت خانم کیهانی

·     برگزاری کارگاه "ساخت آدمک و آشنایی با مواد مختلف" برای گروه سنی ب- ج- د به همراه مادر، توسط خانم بهاریان با مشارکت خانم کیهانی

·     برگزاری کارگاه "آشنایی با جشن ها و مناسبت ها" برای گروه سنی ج- د توسط خانم ها وکیلی، آرمین، چایکار، رعنا و محجوب

·     برگزاری برنامه "همه تواناییم اگرچه با هم متفاوتیم" به مناسبت روز جهانی معلولین، با حضور کودکان با نیازهای ویژه عضو کتابخانه و والدینشان و سایر اعضای کتابخانه، توسط خانم سلیانی در تاریخ 19 آبان ماه

·     برگزاری جشن "کتاب و کتابخوانی با هدف لذت خواندن و گفتگو درباره آن" برای گروه سنی الف- ب- ج- د به طور مجزا، توسط اعضای گروه ترویج خواندن شورای کتاب کودک در تاریخ 24 آبان ماه

بازدیدهای اشخاص

·     بازدید 30 خردسال هنرکده بادبادک، به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، از کتابخانه کودک و برگزاری برنامه های شیوه بهره گیری از کتابخانه، قصه گویی و بازی توسط خانم ها صیادی، دادرس، میرزاپور در تاریخ 25 آبان ماه

·     بازدید خردسالان مهد کودک باغ ستاره ها به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از کتباخانه کودک و برگزاری برنامه های شیوه بهره گیری از کتابخانه، قصه گویی و بازی توسط خانم آرمین و آقای عیوضی در تاریخ 30 آبان ماه

حضور در همایش های ملی- بین المللی و جلسات و مراکز

·     حضور در جلسه "اعضای داوطلب خانه کتابدار" و خانم میرزاپور برای مشارکت در امور خانه کتابدار و تشکیل حلقه های مطالعاتی در خانه کتابدار، با حضور خانم ها اخوت و پیشداد در تاریخ 9 آبان ماه

·     حضور در جلسه مشترک حلقه های مطالعاتی، با حضور خانم اخوت و کارشناسان مربوطه در تاریخ 30 آبان ماه

نیروهای کارورز و داوطلب

خانم ها سارا قدسی و آذر جباری

کتابخانه تخصصی خانه کتابدار

·     برگزاری دو جلسه از کارگاه "مهارت های زندگی" با حضور خانم ها صفایی، دباغ، قائینی و آرمین در تاریخ های 16 و 30 آبان ماه

·     برگزاری یک جلسه کارگاه "هنر و خلاقیت" با حضور خانم ها جمشیدی و بهاریان در تاریخ 16 آبان ماه

·     برگزاری جشن "کتاب و کتابخوانی" با حضور نویسنده کتاب "عروس قولنامه ای"، جناب آقای تورج عاطف و خانم ها لسانی و دادرس در تاریخ 24 آبان ماه

·     برگزاری چهار جلسه کارگاه "شاهنامه خوانی" با حضور خانم محمد حسینی در تاریخ های 6، 13، 20 و 27 آبان ماه

·     برگزاری دهمین جلسه "خواندن با خانواده" با حضور خانم ها مقدم و اقلیدس و دیدار با خانم میرهادی در شورای کتاب کودک در تاریخ 30 آبان ماه

آمار کتابخانه های خانه کتابدار

تعداد کل منابع: 9914

تعداد اعضا: 1679

تعداد امانت: 800