درباره ما

اهداف / فعالیت ها

کتابخانه

کودکان / تخصصی

کميته ها

 ترویج / کتابداری

 آموزش / پژوهش

 خدمات

 مشاوره / راه اندازی

 تجهیز

مبادله و اهدا

فروشگاه خانه کتابدار

 خبرها

برنامه های آتی/ گزارش فعالیت ها

 آرشیو

گالری عکس
همياران / پيوندگاه
تماس با ما

  

 

     

ا  اخبار خانه کتابدار در آذر 1384

 

· برگزاري دوره جديد آموزش کتابداري و ترويج خواندن(داوطلبان آزاد) در تاريخ 12/9/84

· ادامه کلاسهاي مناطق 19 گانه آموزش و پرورش

· بازديد خانم ماريا هرنگرنMaria Herengren از کلاسهاي آموزشي و کتابخانه کودکان

· ادامه برنامه هاي خدمات عمومي کتابخانه کودکان و استقبال کودکان محله از برنامه هاي کتابخانه

· برگزاري مراسم شب يلدا در کتابخانة خانه با حضور خانم ها انصاري، راعي، قزل اياغ و بچه هاي محله

· افتتاح اتاق "يکي بود، يکي نبود" در مراسم شب يلدا. خانه کتابدار، ضمن آرزوي توفيق براي خانم ها مليحه پيشداد و فريبا زماني، سپاسگزار زحماتي است که ايشان براي راه اندازي اين اتاق متحمل بودند

· برگزاري جلسات متعدد در مدارس به مناسبت هفته کتاب و کتابخواني

جلسه مروجان کتابخواني، انتقال و ضبط تجربيات گروه در اين جلسه که اين هفته گروه شنواي تجربيات جالب خانم دباغ بود. در جلسه آينده نيز خانم فروهر تجربيات خود را منتقل خواهند کرد. در ضمن هماهنگي گروه با خانم چايکار است.