درباره ما

اهداف / فعالیت ها

کتابخانه

کودکان / تخصصی

کميته ها

 ترویج / کتابداری

 آموزش / پژوهش

 خدمات

 مشاوره / راه اندازی

 تجهیز

مبادله و اهدا

فروشگاه خانه کتابدار

 خبرها

برنامه های آتی/ گزارش فعالیت ها

 آرشیو

گالری عکس
همياران / پيوندگاه
تماس با ما

  

 

     

ا  اخبار خانه کتابدار در آذر 1386

 

·  بررسی آیین نامه کتابخانه ای خانه کتابدار توسط اعضای هیئت مدیره و کمیته تخصصی کتابداری خانه

·  بازدید دبستان پسرانه سعادت منطقه5 با همکاری خانم خلیلی از گروه ترویج فارسی آموز ادبی مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در تاریخ 6/9/86

·  برگزاری جشن روز دوستی با همکاری گروه ویژۀ شورای کتاب، تعدادی از اعضای مرکز نابینایان خزانه، مجتمع ناشنوایان نرجس و اعضای کتابخانه کودک خانه کتابدار در تاریخ 13/9/86

·  برگزاری کارگاه های کار با فرهنگنامه و نیز روش پژوهش برای اعضای راهنمائی کتابخانه کودک با حضور خانمها وکیلی، رعنا، یزدان بخش از گروه ترویج شورای کتاب کودک در تاریخهای 5/9/86- 10/9/86- 18/9/86

·     اهدای فیلم های کودک و نوجوان از سوی خانمها انصاری، حائری، آرمین به کتابخانه کودک و نوجوان

·  کار میدانی کتابخوانی کتاب "هیچ کس" توسط تعدادی از اعضای کتابخانه کودک و نوجوان به درخواست گروه بررسی شورای کتاب کودک

·     اهدای تعدادی CD محیط زیست از سوی خانم هما داوری به کتابخانه کودک و نوجوان

·  برگزاری "کتابخوانی همراه با نویسنده" توسط خانم فروزنده نعمت اللهی برای گروه سنی الف کتابخانه کودک و نوجوان در تاریخ 29/8/86

·  برگزاری "ایرانگردی" با هدف آشنایی با اقلیم ها و معرفی منابع کتابخانه ای توسط خانم هما داوری در تاریخ های 4/9/86 و 6/9/86

·     کتابخوانی و قصه گویی برای گروه سنی الف کتابخانه کودک و نوجوان توسط دیبا میرزاپور در تاریخ 20/9/86

·  برگزاری جشن حقوق کودک در تاریخ 21/9/86 با حضور خانم اقلیدس از گروه ترویج شورای کتاب کودک و اجرای حرکات موزون به سرپرستی خانم پرند و ساز سه تار به سرپرستی خانم نیوشا خلف بیگی

·  برگزاری برنامه ای با همکاری خانم خانلو از گروه ورزش فرهنگنامه برای معرفی ورزش چوگان به کودکان و نوجوانان کتابخانه در تاریخ 25/9/86

·     حضور در مراسم بزرگداشت مولانا در خانه هنرمندان در تاریخ 17/9/86

·  بازدید 40 نفر از مربیان و مدیران آموزش و پرورش (پیش دبستان) منطقه 6 تهران، از کتابخانه کودکان و برپایی نمایشگاهی از آثار و منابع مناسب گروه سنی الف در کتابخانه در تاریخ 21/9/86

·  برگزاری جشن شب یلدا در تاریخ 26/9/86 با حضور خانم ها دباغ از گروه ترویج شورای کتاب کودک، ابراهیمی از گروه بازی شورای کتاب کودک و حبیب نژاد از گروه ویژه شورای کتاب برای گروه سنی ب- ج- د

·  برگزاری جشن شب یلدا برای گروه سنی الف در تاریخ 28/9/86 با حضور خانم اقلیدس از گروه ترویج شورای کتاب کودک

·  بررسی کتاب های اهدایی توسط خانم ها جمالی و مرتضایی فرد و ارسال 406 جلد کتاب و نشریه به کتابخانه عمومی صارمی اسلامشهر

·     خریداری 60 جلد کتاب برای گروه سنی الف

·  برگزاری 4 جلسه "مثنوی خوانی" برای اعضای بزرگسال با همراهی خانم فرزانه اخوت در تاریخ های 22 تا 29 آبان و 4 تا 13 آذر.

·  برگزاری جلسه "نقش بازی در رشد فرزندان" با همراهی خانم ها فرشته قبادی و ایراندخت شیرازی از گروه بازی شورای کتاب کودک در تاریخ 4/9/86

·  برگزاری 3 جلسه از "رفتار با کودک" برای اعضای بزرگسال کتابخانه توسط خانم سهیلا طاهری از کارشناسان مؤسسه مادران امروز در تاریخ های 11 و 18 و 25 آذر

·     اهدای کتاب به کتابخانه تخصصی توسط خانم ها: انصاری، علیزاده، اخوت، قزل ایاغ و پیشداد

·  برگزاری جلسه "افزایش احترام میان اعضای خانواده" به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه در تاریخ 21/9/86 توسط خانم صدیق افشار از اساتید دانشگاه علمی کاربردی

·     خرید حدود 200000 تومان کتاب برای کتابخانه تخصصی

·     تعداد کل اعضا: 1029

·     تعداد کل منابع: 6424