درباره ما

اهداف / فعالیت ها

کتابخانه

کودکان / تخصصی

کميته ها

 ترویج / کتابداری

 آموزش / پژوهش

 خدمات

 مشاوره / راه اندازی

 تجهیز

مبادله و اهدا

فروشگاه خانه کتابدار

 خبرها

برنامه های آتی/ گزارش فعالیت ها

 آرشیو

گالری عکس
همياران / پيوندگاه
تماس با ما

  

 

     

ا  اخبار خانه کتابدار در آذر 1387

 

·  برگزاری جشن دوستی در خانۀ کتابدار: گروه کودکان با نیازهای ویژه وابسته به شورای کتاب کودک روز 13 آذر ماه به مناسبت روز جهانی معلولان، در خانه کتابدار جشن دوستی برگزار کرد. این جشن با حضور کودکان نابینا و با هدف برقراری ارتباط میان آن ها و همسالانشان برگزار شدو این مراسم دو بخش ویژه مادران و ویژه کودکان داشت. عصای تاشوی مخصوص رفت و آمد نابینایان، لوح و قلم نابینایان که به جای قلم و کاغذ استفاده می کنند، ماشین پرکینز که شبیه ماشین تحریر کار می کند، شطرنج مخصوص نابینایان با سوراخ های تعبیه شده در صفحۀ آن، توپ تنبل و توپ گل بال که زنگ دار و مخصوص ورزش های نابینایان است در این مراسم به کودکان و نوجوانان معرفی شد.

·  خانم ناهید جباری مسئولیت سومین دورۀ آموزش کتابداری را در خانۀ کتابدار بر عهده گرفتند. پیش از این خانم نسرین دخت عماد خراسانی مسئولیت کارگاه را بر عهده داشتند که به علت مسافرت فعلاً خانۀ کتابدار و دانشجویان از استفاده از کلاس های ایشان محروم شده اند.

·  ادامه کارگاه های آشنایی با کتابداری با حضور خانم ها: انصاری، پیشداد، جمالی، جباری، محقق و آقایان: جهانشاهی و ناصری.

·  پیرو دعوت کتابداران منطقه 14 آموزش و پرورش به همت خانم مه سیما محسنی، کارگاه آشنایی با منابع مرجع برای تجهیز کتابخانه های دورۀ راهنمایی و دبیرستان با حضور خانم ها نوش آفرین انصاری و دیبا میرزاپور و 65 کتابدار در کانون فرهنگی امید در 12 آذر ماه برگزار شد.

 کتابخانۀ کودک و نوجوان خانه کتابدار

برنامه های خدمات عمومی:

·   برگزاری برنامه "کتابخوانی و شعر خوانی" برای اعضای کتابخانه دبستان و راهنمایی: خانم میرزاپور در تاریخ 28/8/87.

·   برگزاری کارگاه" درست خواندن و درست نوشتن"برای اعضای کلاس دوم و سـوم دبسـتـان: خـانـم خلیـلی در تاریخ های 28/8، 12/9، 26/9.

·   برگزاری کارگاه " هنر و خلاقیت " برای گروه سنی الف: خانم اقلیدس در تاریخ های 29/8، 13/9،

·   برگزری کارگاه علوم و تکنولوژی برای اعضـای کتـابخـانه: خـانـم محـقق در تاریخ های 4/9، 18/9.

·   برگزاری کارگاه "چه می بینیم و چه نمایش می دهیم": آقای بیدآبادی مقدم در تاریخ های 29/8،6/9، 13/9 و20/9.

·   برگزاری کـارگـاه " یـک روز در کتابخانه"برای اعضای کتابخانه، با هدف افزایش انگیزه و علاقۀ دانش آموزان راهنمایی برای حضور در کتابخانه: خانم میرزاپور در تایخ های  9/9، 23/9.

·   برگزاری "جشن شب یلدا" برای اعضای کتابخانه در دو گروه الف و گروه ب-ج– د: خانم ها اقلیدس، جمشیدی، میرزاپور در تاریخ 24/9 .

·   برگزاری برنامۀ "آشنایی با پژوهش" به مناسبت روز پژوهش برای اعضای راهنمایی: خانم عباس خواه از گروه ترویج شورای کتاب کودک در تاریخ 25/9

 بازدید اشخاص و نهادها (مدارس) از کتابخانه:

·   بازدید 30 نفر از کودکان پیش دبستانی قدسیه منطقه 11 و اجرای برنامه های بازی و کتابخوانی و قصه گویی و آشنایی با کتابخانه: خانم ها حجازی فرد و میرزاپور در تاریخ 10/9.

·   بازدید دانش آموزان مقطع دوم دبستان پسرانه صدر منطقه6 و اجرای برنامه های بازی و کتابخوانی، شیوه بهره گیری از کتابخانه، قصه گویی به همراه برپایی نمایشگاه کتاب و معرفی کتاب: خانم ها اقلیدس، میرزاپور در تاریخ 18/9.

·   بازدید تعدادی از دوستداران کتاب و نماینده ای از شهرداری استان اصفهان از کتابخـانه وآشـنـایی با شیـوۀ اداره و  فعـالـیـت هـای حوزۀ کتـابداری کـودک ونوجوان وبرپایی نمایشگاهی از کتاب های مربوط به کودکان و نوجوانان در تاریخ 30/9.

·   بازدید آقای فلاحی از اعضای "خانه کودک مهرگان" مرودشت در استان شیراز، از خانه کتابدار

 حضور در همایش ها و جلسه های مؤسسات دیگر

·   تشکیل  جلسات کمیته تخصصی کتابداری خانه کتابدار با حضور اعضای ثابت کمیته  در تاریخ های 2/9، 16/9، 30/9/87

·   برگزاری جلسۀ آشنایی با کتابداری و جایگاه کتابخـانه ها در مـدارس" برای کتابـداران مدارس منطقـۀ 14 آموزش و پرورش با حضور خانم ها انصاری، میرزاپور، محمد حسینی در تاریخ 13/9/87

منابع  اهدایی به کتابخانه( اشخاص، ناشران):  

تعداد 131 کتاب و تعداد 41 نشریه، اهدایی آقای مهندس عزیز، خانم ها انصاری، مرتضایی فرد، حجازی فرد، ناصر کوثری ( عضو کتابخانه ).

کتاب های ارسالی به سایر مراکز:

·   کتابخـانه دانشـکده علـوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (15 ج ).

حضور نیروهای داوطلب در کتابخانه : 

خانـم ها مـیـنـا رمضـانی (دانشجوی کتابداری دانشگاه علامه طباطبایی)، صراف (دانشجوی کتابداری دانشگاه جامع علمی- کاربردی) و زهره محمد حسینی (فارغ التحصیل ادبیات فارسی)

حضور کارورزان کتابداری در کتابخانه:

خانم ها جباری، قرقچیان، رجبلی (کـارگـاه آمـوزش کـتابـداری خـانۀ کتابدار).

خانم اعظم صفرپور (دانشجوی کتابداری دانشگاه علامه طباطبایی ).

سایر فعالیت ها:

·   مشـاوره و راهنـمایی در حـوزه انتـخاب کتـاب و مجمـوعه سـازی، خدمـات فنـی، خدمـات عمومی برای کتـابخـانه های آمـوزشـگـاهـی بـه کتابداران و علاقه مندان .

·    مشـاوره و راهنمایی به دانـش آمـوزان برای راه انـدازی کتابخانه مدرسه شان.

·    جمع آوری مقاله ها برای بانک اطلـلاعـاتی مـقالـه های کـودکـان و نوجـوانـان بـا حضـور کتابداران و اعضای کتابخانه

·    مـجـمـوعـه سـازی کتـابخـانـه شیرخوارگاهی وابسته به بهزیستی استان شیراز.

 کتابخانه تخصصی خانه کتابدار

·    کـارگـاه مهـارت هـای زندگـی با کارشناسی خانم ها ( دباغ و مقدم ) تاریخ های دوم، نهم، شانزدهم، بیست و سوم برگزار شد.

·    کارگاه ترویج خواندن و انتخاب  کـتـاب هـای منـاسـب بـرای مطالعۀ کودکان در تاریخ  چهارم آذر ماه با کارشناسی خانم وکیلی از شورای کتاب کودک برگزار شد.

·    دو جلسه کارگاه ادبیات، زندگی، خانواده در تاریخ های سیزدهم و بیستم آذر ماه با کارشناسی خانم اخوت ویراستار فرهنگنامه کودک و نوجوان برگزار شد.

·    کارگاه هنر وخلاقیت در تاریخ  دوازدهم آذ ر ماه با کارشناسی خانم فرمانی سردبیر مجله بادبادک برگزار شد.

·    چهار جلسه کارگاه رفتار با کودک در تاریخ های سوم ، دهم، هفدهم، بیست و چهارم با کارشناسی خانم مقدس زاده از موسسه مادران امروز برگزار شد.

·    جشن شب یلدا در تاریخ بیست و چهارم  با حضور اعضای کتابخانه بزرگسال و مادران اعضای کتابخانه کـودک و کارشنـاسی خانم مالمیر و حافظ خوانی خانم لسانی  برگزار شد.

آمار :از تاریخ 27/9/87 الی 30/9/87

تعدا د کل منابع :8060

تعداد اعضا :1337

تعداد امانت : 681