درباره ما

اهداف / فعالیت ها

کتابخانه

کودکان / تخصصی

کميته ها

 ترویج / کتابداری

 آموزش / پژوهش

 خدمات

 مشاوره / راه اندازی

 تجهیز

مبادله و اهدا

فروشگاه خانه کتابدار

 خبرها

برنامه های آتی/ گزارش فعالیت ها

 آرشیو

گالری عکس
همياران / پيوندگاه
تماس با ما

  

 

     

ا  اخبار خانه کتابدار در دی 1387

 

جشن سالگرد خانه

خانه کتابدار چهارمین سال فعالیت خود را بعد از ظهر 14/12/87 با برگزاری جشن کوچکی آغاز می کند. شورای مدیریت خانه مقدم شما و همراهان را در این مراسم گرامی می دارند.

 بال های گشوده کتابک

کتابک، پایگاه ترویج خواندن همزمان با جشن آغاز چهارمین سال فعالیت خانه کتابدار در جمع اعضا و علاقه مندان معرفی می شود. به پایگاه کتابک مراجعه کنید:

www.ketabak.org

 آموزش

·  برگزاری جلسات بررسی کتاب های مناسب برای کودکان زیر سه سال با حضور خانم ها جمالی، فرمانی، قزل ایاغ و دکتر میلانی در تاریخ های 3 و 10 دی.

·   به اتمام رسیدن بخش اول کارگاه آشنایی با کتابداری با حضور خانم شاه کرمی.

·   شروع بخش دوم کارگاه آشنایی با کتابداری از تاریخ 15 دی با حضور  خانم ها جباری، لطفی و خراسانچی.

·   برگزاری جلسات IT با حضور خانم ندا موحدی پور در تاریخ های 7 و 21 دی.

·   کمک آقای سعید پیشداد به مبلغ 40،000،000 ریال.

 کتابخانۀ کودک و نوجوان

·   برگزاری برنامه "کارگاه علوم و تکنولوژی" برای اعضای مقطع دبستان توسط خانم محقق در تاریخ 2/10، 16/10 و 30/10،

·   برگزاری  برنامه "اگر جای پدرم بودم" به مناسبت روز خانواده و با هدف آشنایی با نقش پدر در خانواده ٰ توسط خانم ها سلیانی، حجازی فرد در تاریخ 2/10،

·   برگزاری کارگاه"درست بخوانیم و درست بنویسیم"برای اعضای دوم وسوم دبستان توسط خانم خلیلی در تاریخ های 10/10/، 24/10،

·  برگزاری کارگاه " هنر و خلاقیت" برای گروه سنـی الف توسـط خانم اقلیدس در تاریخ های 11/10 و 25/10،

·   برگزاری کارگاه "چه می بینیم و چه نمایش می دهیم" توسط آقای مقدم بیدآبادی در  تاریخ های 4/10 و 11/10،

·   برگزاری کارگاه "کتابخوانی و شعر خوانی" برای اعضای دبستان و راهنمایی در تاریخ 23/10،

·   برگزاری کارگاه کار میدانی"در حوزۀ شعر برای نوجوانان با توجه به شعرهای قیصر امین پور " توسط آقای جمال الدین اکرمی در تاریخ 8/10.

 حضور در همایش ها، جلسات و مراکز

·   تشـکیل جلسـات کمیـتـه تخـصصی کتابداری خانه کتابدار با حضور اعضای ثابـت کمیتـه در تـاریـخ هـای 14/10 و 28/10،

·   برگزاری جلسه" مجموعه سازی و مخاطب شناسی در کتابخانه های مدارس "برای کتابداران مدارس منطقه 14 آموزش و پرورش با حضـور خانم ها جبـاری، حاج نصـرالله و محمـد حسینی در تاریخ 10/10،

·   تشکیل جلسه کمیته بررسی کتاب های گروه سنی صفـر تا ۳ سال با حضور خانم ها قزل ایاغ، میلانی، جمالی و فرمانی در تاریخ های 3/10 و 10/10،

مـنـابع اهـدایی بـه کتـابخـانه(اشخاص، ناشرین)

تعداد  1043کتاب توسط:

خانم ها انصاری 13ج، نسرین وکیلی ۲ ج، شهره نور صالحی ۱ج، مرتضایی فرد ۸ج، آقـای مـحـمـدی ۴ج،  نـشـر نـی ۲ج، کتابخانه فرهنگسرای خاوران 1000ج، عضوکتابخانه (علی ماستری فراهانی)۱۴ج.

 حضور نیروهای داوطلب در کتابخانه

خانـم ها صـراف ( دانشجـوی کتابـداری دانشگاه جامـع علمـی و کاربـردی )، زهره محمـد حسینـی ( فارغ التحصیـل ادبیـات فارسی)- ستاره اقتداری ( فارغ التحصیل کتابداری ).

حضور کارورزان کتابداری در کتابخانه

خانم ها جباری، قرقچیان، رجبلی (کارگاه آموزش کتابداری خانه کتابدار).

 سایر فعالیت ها:

·   مشاوره و راهنمایی در حوزه انتخاب کتاب و مجموعه سازی ، خدمات فنی ، خدمات عمومی برای کتابخانه های آموزشگاهی، به کتابداران و علاقه مندان،

·   جمع آوری و تنظیم  مقاله ها برای بانک اطللاعاتی مقاله های کودکان ونوجوانان،

·   فـراهـم نـمـودن امـکـان استـفاده از جستجوی رایـانـه ای در کتـابخـانه برای کودکان ونوجوانان.

 کتابخانۀ تخصصی خانۀ کتابدار

·   آخرین کارگاه "مهارت های زندگی" با کارشناسی خانم ها دباغ و مقدم در تاریخ 7 دی،

·   کارگـاه "ترویج خـواندن و عـادت به مطالعه" در تاریخ 9 دی با کارشناسی خانم وکیلی،

·   کارگاه "ادبیات، زندگی، خانواده" در تاریخ 4 دی ماه با کارشناسی خانم اخوت،

·   دو جلسه کارگاه "رفتار با کودک" با کارشناسی خانم مقدس زاده از مؤسسه مادران امروز در تاریخ های 1 و 8 دی،

·   دو جلسه "کارگاه بازی" با کارشناسی خانم توانا پور در تاریخ های 14 و 28 دی،

·   جلسه اول "کارگاه رفتار با نوجوان" با کارشناسی خانم لطفی از مؤسسه مادران امروز در تاریخ 29 دی،

·    خانه کتابدار به منظور ترویج خواندن طرحی تحت عنوان " خواندن با خانواده " را اجـرا مـی کنـد، اولیـن جـلـسـه در روز سه شنبـه دهـم دی با حضـور خانـم ها انصاری، مقدم و اقلیدس و داوطبان این طـرح، جهـت تحـویل گرفتـن منـابع به شـکل کیـف هـای کتـاب هر کدام شـامل 10 کتاب به 10 خانواده، برگزار شد.

آمار کتابخانه ها: از تاریخ 1/10/87 الی 30/10/87

تعدا د کل منابع :8063

تعداد اعضا :1363

تعداد امانت : 533