درباره ما

اهداف / فعالیت ها

کتابخانه

کودکان / تخصصی

کميته ها

 ترویج / کتابداری

 آموزش / پژوهش

 خدمات

 مشاوره / راه اندازی

 تجهیز

مبادله و اهدا

فروشگاه خانه کتابدار

 خبرها

برنامه های آتی/ گزارش فعالیت ها

 آرشیو

گالری عکس
همياران / پيوندگاه
تماس با ما

  

 

     

ا  اخبار خانه کتابدار در دی 1388

 

 خبرهای خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن

- برگزاری جلسات هم اندیشی در تاریخ های 20/10 و 27/10

- روزآمد کردن صفحه های سایت

- شروع دورۀ دوم کارگاه کتابداری از تاریخ 20/10/88

کتابخانه کودک و نوجوان خانه کتابدار

*- برنامه های خدمات عمومی:

·  کارگاه "شاهنامه خوانی" برای گروه سنی (د): خانم زهره محمد حسینی، در تاریخ های9/10، 23/10

·  برگزاری "بازی در اسباب بازی خانه" برای گروه های سنی الف، ب و ج با حضور مادرانشان: خانم ها حبیب نژاد، ابرهیمی و کارشناسان گروه بازی مؤسسه مادران امروز در تاریخ های 1/10، 8/10، 15/10، 22/10 و 29/10

·  جلسات "حلقه های مطالعاتی" شامل قصه گویی، کتابخوانی، گفتگو برای گروه سنی الف در دو سطح صفر تا 3 سال و 3 تا 6 سال، همراه با مادر: خانم ها حبیب نژاد و لسانی در تاریخ 20/10

·  جلسه "حلقه های مطالعاتی" برای گروه سنی ب: خانم لسانی درتاریخ 20/10

·   جلسه "حلقه های مطالعاتی" برای گروه سنی ج: خانم نکویی در تاریخ های13/10 و 27/10

·   جلسه "حلقه های مطالعاتی" برای گروه سنی (د): خانم ها میرخانی و دژبان درتاریخ های 1/10، 15/10 و 29/10

·   کارگاه "مهارت زندگی" برای گروه سنی د: خانم ها صفایی، دباغ، آرمین، قائینی، مقدم در تاریخ های 19/10 و 26/10

·   کارگاه "آشنایی با جشن ها و مناسبت ها" برای گروه سنی (ج - د): خانم ها وکیلی، آرمین، چایکار، رعنا و محجوب در تاریخ های 2/10، 16/10 و 30/10

·   کارگاه "هنر و خلاقیت": با موضوع ساخت آدمک و آشنایی با ابزارهای آن، برای گروه سنی الف: خانم ها اقلیدس و آراسته در تاریخ 12/10 و 27/10

·   کارگاه "نشریه سازی" برای نوجوانان با همکاری و مشارکت خانم اسکندریان ازگروه نشریه شورای کتاب کودک. لازم به ذکر است این گروه برای نشریه داخلی خود با نام"بچه های قلم" یک وبلاگ را طراحی  کرده اند. تاریخ های 8/10 و 22/10 برگزار شد.

·   برگزاری "مراسم تعزیه خوانی به مناسبت روز عاشورای حسینی" برای تمام اعضای گروه سنی ج و د کتابخانه و اجرای نمادین مراسم، به همراه نقاشی روری پارچه و تهیه پرچم. اعضای کارگاه جشن ها و مناسبت های خانه کتابدار و مربیان مربوطه در تاریخ 2/10 این کار را انجام دادند.

·   برگزاری کارمیدانی کتاب "طوطی و بازرگان" نوشتۀ آتوسا صالحی با گروه سنی ج و د: خانم ها میرزاپور و نکویی در تاریخ های 13/10 و 14/10 این تحقیق را انجام دادند.

·   کمک در امور پژوهش و تحقیق اعضای کتابخانه و آموزش نحوه جستجوی     کتابخانه ای

·   برگزاری نمایشگاه آثار نقاشی یک از اعضای کتابخانه به نام مسعود رضوی. نقاشی به سبک کوبیسم در سالن اجتماعات خانه کتابدار، که برگرفته از کارگاه های هنر و خلاقیت دوران نوجوانی ایشان در کتابخانه خانه کتابدار بوده است از تاریخ 26/10 الی 30/10

* بازدید اشخاص و نهادها (مدارس) از کتابخانه :

·   حضور شبکه دوم سیما، برنامه عصر بخیر بچه ها (خبر جوانه ها) و تهیه گزارش تلویزیون از کارگاه شاهنامه خوانی نوجوانان در تاریخ 23/10

* - حضور در همایش ها ی ملی - بین المللی و جلسات و مراکز

·   برگزاری جلسه ارزیابی و تدوین کتابشناسی کتاب های مناسب گروه سنی الف (زیر 3سال) به همت خانم ها میلانی، جمالی، فرمانی درتاریخ29/10

·   حضور در جلسه کتابداری کتابک در   تاریخ های 13/10 و 27/10

·   حضور در جلسات حسابرسی پروژه    راه اندازی کتابخانه های ساوه و سمنان 

*- منابع اهدایی به کتابخانه (اشخاص، ناشران):

- تعداد 55 نسخه کتاب و نشریه

خانم ها ملیحه پیشداد، فاطمه مرتضایی فرد، فریده میلانی، نوش آفرین انصاری، فرمهر منجزی، زهرا فرمانی (41 ج)

سفارت کره جنوبی ( 2ج)، انتشارات من و کیمیا (1ج)

اعضای کتابخانه: (حشمت رجبی، رامان ابراهیمی، آیدا طهره بندی و محمد جعفری بالابندی) (11ج)

*راه اندازی و پشتیبانی از سایر    کتابخانه ها

- مشاوره برای طراحی میز امانت، مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی منطقه 2

- مشاوره برای طرح راه اندازی کتابخانه مجتمع آموزشی بانو امین

- مشاوره برای خودکار سازی کتابخانه بانو امین

خدمات عمومی

- مشاوره با کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، بخش کودکان .

* نیروهای کارورز و داوطلب :

سپاس فراوان از زحمات دو نیروی داوطلب ،خانم ها ساراقدسی و آذر جباری.

 

کتابخانه تخصصی خانه کتابدار

·   برگزاری سه جلسه کارگاه مهارت های زندگی با حضور خانم ها صفایی، دباغ و آرمین در تاریخ های 12/10، 19/10/ و 26/10/88.

·   برگزاری دو جلسه حلقه های مطالعاتی با حضور خانم حبیب نژاد در تاریخ های 13/10/ و 27/10/88

·   برگزاری دوجلسه کارگاه شاهنامه خوانی باحضور خانم محمد حسینی در تاریخ های 9/10 و 23/10/88

·   برگزاری جلسه "ارزیابی طرح خواندن با خانواده "با حضور خانم ها اخوت، اقلیدس و مقدم در تاریخ 15/10/88

·   اهدای کتاب ،CD، DVD ، مجله، جزوه از سوی خانم ها دکتر فریده میلانی، نوش آفرین انصاری، رجبی (عضو کتابخانه) ،نسیم موحدی پور، مهشید شریف ( نویسنده کتاب) و ملیحه پیشداد.

 

آمار کتابخانه های خانه کتابدار :

تعدادکل منابع : 10480

تعدادکل اعضا : 1724

تعداد امانت :  712