درباره ما

اهداف / فعالیت ها

کتابخانه

کودکان / تخصصی

کميته ها

 ترویج / کتابداری

 آموزش / پژوهش

 خدمات

 مشاوره / راه اندازی

 تجهیز

مبادله و اهدا

فروشگاه خانه کتابدار

 خبرها

برنامه های آتی/ گزارش فعالیت ها

 آرشیو

گالری عکس
همياران / پيوندگاه
تماس با ما

  

 

     

ا  اخبار خانه کتابدار در فروردین 1384

 

دومین کارگاه آموزش کتابداری و ترویج خواندن که از آذرماه 83 شروع شده است، هفته های پایانی خود را می گذراند. شورای کتاب کودک امیدوار است این کارگاه توانسته باشد روزنه های نگاه نو به مخاطب و آموزش و پرورش را برای شرکت کنندگان گشوده باشد. از متقاضیان به خصوص همکاران و همراهان در آموزش و پرورش در خواست می شود برای ثبت نام در دوره بعد با خانه کتابدار تماس بگیرند.