درباره ما

اهداف / فعالیت ها

کتابخانه

کودکان / تخصصی

کميته ها

 ترویج / کتابداری

 آموزش / پژوهش

 خدمات

 مشاوره / راه اندازی

 تجهیز

مبادله و اهدا

فروشگاه خانه کتابدار

 خبرها

برنامه های آتی/ گزارش فعالیت ها

 آرشیو

گالری عکس
همياران / پيوندگاه
تماس با ما

  

 

     

ا  اخبار خانه کتابدار در فروردین 1387

 

• بازديد از فرهنگسراي كاوشكده علمي كودك و نوجوان منطقه 7 در تاریخ 20/1/87، با حضور خانم جمشيدي برای آشنايي با فعاليت ها و برنامه هاي آن مؤسسه كه باز خورد اين بازديد طرح ریزی برنامه هاي تازه اي از جمله كانون رياضي (تفكر خلاق، تفكر و بازي)، اتاق بازي و خلاقيت (خانه سازي با چوب و…) در خانه کتابدار است.

• حضور در جلسه كميته ترويج خواندن شوراي كتاب كودك و جمع آوري پيشنهادات آنان براي برنامه هاي تابستان در تاريخ 24/1/87

• برگزاري مراسم بزرگداشت اندرسن و روز جهاني كتاب كودك، براي اعضاي گروه سني ب، ج و د، با حضور خانم ها اقليدس، قبادي، حبيب نژاد و ميرزاپور،‌ در تاريخ 25/1/87. هدف از برگزاري اين برنامه اشاعه پيام روز جهاني كتاب كودك سال 1387 به كودكان و نو جوانان، آشنايي با هانس كريستين اندرسن، دليل نام گذاري روز تولد وي به عنوان روز جهاني كتاب كودك و معرفي كتاب‌هاي او بود.  اين برنامه شامل نمايشگاهي از آثار اندرسن، كار با فرهنگنامه درباره مدخل اندرسن، توضيح موارد گفته شده در اهداف مراسم به صورت پرسش و پاسخ، قصه گويي بندانگشتي با كمك بچه ها،‌ انجام دو بازي و همچنين جمع‌آوري برگه هاي مسابقه اي كه قبل از تعطيلات نوروز در اختيار بچه ها گذاشته شده بود و در آن سؤالاتي در باره اندرسن پرسيده شده بود.

• حضور در جلسه كميته تخصصي كتابداري خانه كتابدار (با حضور خانم ها جمالي، مرتضايي فر، ميرزاپور و پرويزي) و پرداختن به اهداف و خط مشي برنامه ها و خدمات عمومي كتابخانه براي ايام تابستان، در تاريخ 26/1/87

• حضور در جلسه كميته كتابداري كودك در حسينيه ارشاد (با حضور نمايندگان شوراي كتاب كودك، حسينيه ارشاد، كتابخانه ملي) در تاریخ 28/1/87 كه به راه اندازي وبلاگ اين كميته با موضوع كتابداري كودك پرداخته شد.

• اهداي كتاب و نشريه از سوي آقاي اكبرلو به كتابخانه خانه كتابدار

•اهداي 121 جلد كتاب ارمني به كتابخانه انجمن خيريه ارامنه

• تصحيح رده هاي كتاب هاي كودكان بر اساس نتايج كميته كتابداري كودك

• آمار کتابخانه های خانه کتابدار از تاریخ 17/1/87 الی 31/1/87

- تعداد كل منابع كتابخانه ها: 6728

- تعداد كل اعضا كتابخانه ها: 1101

- تعداد كل امانت كتابخانه ها: 416

- تعداد كل بازگشت كتابخانه ها: 170