درباره ما

اهداف / فعالیت ها

کتابخانه

کودکان / تخصصی

کميته ها

 ترویج / کتابداری

 آموزش / پژوهش

 خدمات

 مشاوره / راه اندازی

 تجهیز

مبادله و اهدا

فروشگاه خانه کتابدار

 خبرها

برنامه های آتی/ گزارش فعالیت ها

 آرشیو

گالری عکس
همياران / پيوندگاه
تماس با ما

  

 

     

ا  اخبار خانه کتابدار در خرداد 1388

 

·   جلسۀ پایانی کارگاه های "آشنایی با کتابداری و خدمات کتابخانه کودک و نوجوان" با حضور سرکار خانم انصاری در تاریخ 31/3/88 برگزار شد.

·   برگزاری جلسه هم اندیشی در تاریخ 31/3/88

  

کتابخانه کودک و نوجوان

 

برنامه های خدمات عمومی کتابخانه کودک ونوجوان با تأکید بر اصل لذت بردن و سرگرم شدن در تابستان در محیط کتابخانه و ترویج کتابخوانی از اول تیـر مـاه برگـزار خواهـد شـد. مـوضـوعات مـورد نظـر در طـرح برنـامه هـای کلاس ها شـامل صلح، محیط زیست، ادبیات کهن (شاهنامه)، آشنـایی با هـانس کریستین اندرسن و حقوق کودک است.

·   حضور اعضـای کتابخـانه کودک و نوجوان در پـارک رازی منطقه 11 به مناسبت "روز ملی گل و گیاه" که کلینیک گل و گیاه شهرداری برگزار کرده بود در تاریخ 25/3/88.

·   بازدید خردسالان مهد کودک باغ ستـاره هـا از کتـابخـانه و اجـرای    بـرنـامـه هـای معرفـی کتـابخـانـه،    قصـه گـویـی، بـازی در روز 28 اردیبهشت. مجریان برنامه: خانم ها قبادی، یزدان بخش، میرزاپور.

·   بازدید مسئـول تربیتی و کتابدار مـدرسـه راهنـمـایی تـزکیـه بـرای      برنامه های تابستانه مدرسه

·   برگـزاری جلسات کمیته تخصصی کتابداری برای برنامه ریزی خدمات عمومی کتابخانه در تاریخ 2/3 و 10/3

·   برگـزاری جلسـه هم انـدیشی و مشاوره با مربیـان و کارشنـاسـان   گروه های مختلف شورای کتاب کودک (گـروه تـرویج فرهنگنـامه، تـرویـج خواندن، بازی، و ترویج تاریخ ادبیات و غیره) در تاریخ 9/3.

·   اهـدای کتـاب از طـرف  اعضـای کتابخانه (کیمیا گلگونی، محمد عرفان مشهدی)، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، شرکت کامپیوتری جناب آقای مهندس زرین.

·   ارسال کتاب به کتابخانه آموزشگاه شهید آخوندی روستای "فخرآباد خـراسـان رضـوی" (137جلد) و کتـابخـانه "روستـای ناجـیـت شهرستـان بوکان" (253   جلد )

·   با سپاس از نیروهای داوطلب :  خانم ها زهره محمد حسینی ( فارغ التحصیـل ادبیـات فـارسی)، ستاره اقتداری (فارغ التحصیل کتابداری و اطلاع رسانی)، یلـدا رهنمـایی (فارغ التحصیل کتابداری و اطلاع رسانی)، سـارا قدسی (فـارغ الـتـحـصـیـل روانشناسی)

·   حضـور اعضای کارگـاه آموزش کتـابداری خانه کتابـدار به صـورت کارورز در کتابخانه

 

کتابخانه تخصصی

 

"بزرگداشت روز زن در خانه کتابدار"

مراسم بزرگداشت روز زن روز شنبه، 23/3/88، در خانه کتابدار با حضور خانم فرزانه اخوت برگزار شد. این مراسم با معرفی شرکت کنندگان آغاز شد. سپس در باره ی باورهای عامیانه و غلط نسبت به زن در جامعه، مانند داستان آدم و حوا در سفر آفرینش تورات و ناقص العقل بودن زنان صحبت شد و توصیه گردید، سعی کنیم این باورهای غلط را نپذیریم یا به آن دامن نزنیم و نسبت به خودمان قضاوت نکنیم.

مراسم با موضوع تفاوت بین زن و مرد و روانشناسی زنان ادامه پیدا کرد و گفته شد: اولین قدمی که هر زنی برمی دارد این است که باید نسبت به خود و دیگران شناخت پیدا کند. میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و هر دو بشرند اما زن و مرد هرکدام به صورت مجزا ویژگی هایی ذاتی دارند. ازجمله این ویژگیها در کلی نگری مردان و جزئی نگری زنان است که این جزئی نگری برای زنان همواره استرس و اضطراب به همراه داشته است. اما مردان با داشتن ویژگی کلی نگری در بیشتر زمان ها خونسردند.

سخنران مراسم پیشنهاد کرد: چه خوب است که زنان این ویژگی را تحت کنترل قرار دهند و بر روی نکات دیگری متمرکز شوند و همچنین اگر ویژگی های مردان را بشناسیم بسیاری از مشکلات قابل حل می شود. از جمله کارهایی که زنان می توانند برای پالایش ذهنشان انجام دهند تعادل در گفتار و کلام و مطالعه است.

مراسم با گفتگو و تبادل نظر میان شرکت کنندگان به پایان رسید.

 

·   برگـزاری چهـار جلسـه "شاهنامه خوانی" مدرس: خانم محمد حسینی، در تاریخ های 3/3، 10/3 ، 17/3، 31/3

·   برگزاری ششمین نشست "خواندن با خانواده"، مجریان: خانم ها مقدم و اقلیدس در تاریخ 30/3/88

·   با سپاس از اهدای کتاب، نوار کاست و کتاب بریل از طرف خانم انصاری، آقای سید اردوبادی (عضو کتابخانه)

آمار کتابخانه های خانه کتابدار در خرداد ماه

تعداد کل امانت:  1060

تعداد کل منابع  : 1100

تعداد کل اعضا:  1480