درباره ما

اهداف / فعالیت ها

کتابخانه

کودکان / تخصصی

کميته ها

 ترویج / کتابداری

 آموزش / پژوهش

 خدمات

 مشاوره / راه اندازی

 تجهیز

مبادله و اهدا

فروشگاه خانه کتابدار

 خبرها

برنامه های آتی/ گزارش فعالیت ها

 آرشیو

گالری عکس
همياران / پيوندگاه
تماس با ما

  

 

     

ا  اخبار خانه کتابدار در مرداد 1385

 

·     طرح خواندن با خانواده: خانه کتابدار طرح "خواندن با خانواده" را با مشاوره و همکاري فعال خانم ها نوش آفرين انصاري و ثريا قزل اياغ آغاز کرد. اين طرح به مدت 10 ماه ادامه خواهد داشت و به پاس تداوم انديشه هاي استاد برجسته، خانم منصوره راعي، که اينک در بين ما نيست، اجرا خواهد شد.

·     ادامة فعاليت ها، کارگاه ها و کلاسهاي تابستاني خانه کتابدار

·     اجراي برنامه قصه گويي

·     برگزاري برنامه بازديد مهد کودک باغ  ستاره ها (40 نفر) از کتابخانه: معرفي کتابخانه و قصه گويي در اتاق قصه توسط کتابدار کتابخانه و اجراي بازي توسط خانم قبادي، بازديد و خريد از فروشگاه کتاب خانه کتابدار

·     ارتباط با روزنامة همشهري و ارائه اطلاعات در مورد برنامه هاي تابستان و خدمات عمومي کتابخانه، افتتاح فروشگاه کتاب خانه کتابدار، برگزاري برنامه ديدار با نويسنده براي اعضاي کتابخانه خانه کتابدار

·     معرفي کتاب هاي جديد کتابخانه در دو گروه سني دبستان و راهنمايي و قرار دادن آنها در معرض ديد اعضاي کتابخانه

·     سازماندهي و آماده سازي 260 جلد کتاب بزرگسال و 50 جلد کتاب کودک و نوجوان

·     کل منابع: 4373

·     کل اعضا: 587

·     اعضاي جديد در ماه گذشته: 38

·     امانت در ماه گذشته: 1860