درباره ما

اهداف / فعالیت ها

کتابخانه

کودکان / تخصصی

کميته ها

 ترویج / کتابداری

 آموزش / پژوهش

 خدمات

 مشاوره / راه اندازی

 تجهیز

مبادله و اهدا

فروشگاه خانه کتابدار

 خبرها

برنامه های آتی/ گزارش فعالیت ها

 آرشیو

گالری عکس
همياران / پيوندگاه
تماس با ما

  

 

     

ا  اخبار خانه کتابدار در مرداد 1387

   

  ·  افراد زیر به خانه کتابدار کمک های مالی دادند: آقای مهندس رستمی، خانم دکتر آرین و خانم مرتضایی فرد

  ·  برگزاری بخش سوم کارگاه های آشنایی با کتابداری کودک و نوجوان با عنوان اطلاع رسانی

  ·  بازدیـد آقـای محـققی، کتـابدار کتـابخانۀ عمـومی هفـت چنـار، وابستـه به معـاونت فرهنگی- هنـری شهـرداری،    از کتـابخـانۀ کودک و نوجوان و پیشنهاد همکاری در تاریخ 28/5/87

  ·  بازدید آقای هارونی، محقق آموزش و پـرورش از دانشـگـاه هاروارده از خـانۀ کتابدار در تاریخ 2/6/87 

 · برگزاری كارگاه هاي "بادبادك و ترويج نشريات براي خردسالان" در روزهای 23 و 30 تیر ماه. مدرسان: همكاران مؤسسه پژوهشي كودكان دنيا ، نشريه بادبادك و آقاي پويا نيكجو، خانم ها بهرامي، قادري و ديبا ميرزاپور

 ·  برگزاري كارگاه هاي "چه مي بينيم، چگونه نمايش مي دهيم؟" براي نوجوانان پسر كتابخانه در 24 و 30 تیر و 7 و 14 مرداد ماه. مدرس: آقاي شهروز مقدم بيدآبادي

·  برگزاري كارگاه "آموزش كتابداري" براي كودكان و نوجوانان در روزهای 23 و 30 تیر ماه و 13 و 14 مرداد ماه. مدرس: خانم ديبا ميرزاپور

·  برگزاري "كارگاه مجسمه سازي" براي نوجوانان در روزهای 24 و 31 تیر ماه و 7 و 14 و 21 مرداد ماه. مدرس: آقاي ملكيان

·  برگزاري كارگاه "مهارت های زندگي" براي كودكان و نوجوانان در روزهای 24 تیر ماه و 7 و 21 مرداد ماه. مدرس: خانم فرشته دباغ

·  برگزاري كارگاه "هنر و خلاقيت" براي گروه سني الف، ب، ج و د در روزهای 25 تیر و 1، 2، 8، 15 و 16 مرداد ماه. مدرسان: خانم ها اقليدس، برخورداري و صرافي

·  برگزاري كارگاه "بازي و قصه هاي شاهنامه" براي اعضاي كتابخانه گروه سني ب و ج روزهای 25 تیر و 15 مرداد. مدرس: خانم ها آرمين و چايكار

·  بازديد خانم كريستين، كتابدارِ بخش كودكان كتابخانه عمومي كپنهاك دانمارك از كتابخانه  های تخصصی و  كودك و نوجوان خانه كتابدار  در روز 29 تیر ماه

·   بازديد مربيان و كتابداران "انجمن نيكوكاري رهاورد مهر و دانش بم" از خانه كتابدار روز 29 مرداد ماه

·  برگزاري كارگاه "قصه ها و اسطوره ها و سينما" براي گروه سني ج و د، در روزهای 29 تیر و 12 مرداد. مدرس: آقاي آرمان آرين.

·  برگزاري کارگاه "نمايش" براي گروه سني ج و د در روزهای 29 تیر و 5، 12 و 20 مرداد. برگزار کننده این نمایش خانم مالمیر بودند.

· برگزاري كارگاه "بياييد باهم بخوانيم، با هم بازي كنيم" براي گروه سني ب و ج در روزهای 2 و 16 مرداد ماه. مدرس: خانم حبيب نژاد

·  برگزاري كارگاه "خوشنويسي" براي گروه سني ج و د در روزهای 2 و 16 مرداد ماه. مدرس: خانم ها موحدي پور و نيسياني

·  برگزاري كارگاه "كتابخواني و بازي" براي گروه سني ب روز 2 مرداد. مدرس: خانم حجازي فر

·  برگزاري ويژه برنامه و کارگاهی با موضوع ترويج حفظ محيط زيست و باغباني در روزهای 5 و 13 مرداد. مدرس: خانم ها جلالي و زرنگار از كلينيك گل و گياه شهرداري منطقه 11

·  برگزاري كارگاه "قصه گويي" براي گروه سني الف و ب به طور جداگانه در روز 6 مرداد. مدرس: خانم وكيلي

· نمایش فیلم و کار با کتاب- فیلم های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان ایمان در 81 با موضوع کشتی نوح روز 14 مرداد. برگزار کننده: خانم دیبا میرزاپور

·  برگزاري كارگاه "بازي و كتابخواني" براي گروه سني ب روز 16 مرداد. برگزار کننده: خانم نكويي

·  برگزاري كارگاه "قصه و بازي" براي دو گروه سني الف و ب در روز 19 مرداد. برگزار کننده: خانم چايكار

· حضور سه كارورز (دانشجويان كتابداري دانشگاه هاي علامه طباطبايي و الزهرا) و يك كمك كتابدار نوجوان در كتابخانه

·  اهداي كتاب از سوي خانم ها زهره قائيني، فرمهر منجزي، فاطمه مرتضایی فرد، فروغ جمالی و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به كتابخانه كودك

·  برگزاری کارگاه "سفر به کهکشان" برای نوجوانان با حضور آقای معین الدین خدامی در روز 22 مرداد

·  بازدید 20 نفر از کودکان هنرکدۀ بادبادک و معرفی کتابخانه و آشنایی با شیوۀ   بهره گیری از کتابخانه و قصه گویی در اتاق قصه در روز 23 مرداد. راهنمای کودکان: خانم میرزاپور

·  تشکیل جلسۀ کمیتۀ تخصصی کتابداران با هدف برنامه ریزی برای ویژه برنامۀ والدین با حضور خانم ها پیشداد، جمالی، مرتضایی فرد، میرزاپور و ملکوتی، روز 23 مرداد

·   برگـزاری چـهار جـلسه آخـر کـارگـاه "رفتار با نوجوان"، مدرس: خانم لطفی

·   برگـزاری دوجلسـه کارگـاه "شـاهنامه خوانی" با کارشناسی خانم کریم زاد

·   برگزاری کارگاه های "بازی با فرزندان و ارزش بازی با فرزندان" ، مدرس: خانم حبیب نژاد

·   برگـزاری کـارگاه "تغذیـه سالم برای کـودکـان" ، مـدرس: خـانـم طاهـریـان از مؤسسه بهداشتی نور سعادت

·   برگزاری کارگاه "قصه گویی" ، مدرس: خانم قبادی

·   برگـزاری کـارگـاه "راه هـای افـزایـش خلاقیت در ایجاد تفریح و سرگرمی" در خانه، مدرس: خانم زهرا فرمانی

 آمار کتابخانه های خانۀ كتابدار از تاريخ 23/4/87 تا 25/5/87

تعداد كل منابع كتابخانه كودك و نوجوان و بزرگسال:7301 نسخه

تعداد كل اعضای كتابخانه كودك و نوجوان و بزرگسال: 1257 نفر

آمار امانت كتابخانۀ كودك و نوجوان و بزرگسال: 1430 نسخه

آمار بازگشت کتاب كتابخانه كودك و نوجوان و بزرگسال: 869 نسخه