درباره ما

اهداف / فعالیت ها

کتابخانه

کودکان / تخصصی

کميته ها

 ترویج / کتابداری

 آموزش / پژوهش

 خدمات

 مشاوره / راه اندازی

 تجهیز

مبادله و اهدا

فروشگاه خانه کتابدار

 خبرها

برنامه های آتی/ گزارش فعالیت ها

 آرشیو

گالری عکس
همياران / پيوندگاه
تماس با ما

  

 

     

ا  اخبار خانه کتابدار در اردیبهشت 1384

 

"خانه کتابدار برای ترویج خواندن" نهادیست نوپا که در اسفند 1383 با همت جمعی از همکاران و دوستان شورای کتاب کودک تأسیس شد. مهمترین هدف این مرکز رساندن کتاب های مناسب به دست فرزندان همه جای ایران است. از همه ی عزیزان درخواست می شود با ارسال انتشارات مناسب گروه مخاطب کودک و نوجوان، "خانه کتابدار برای ترویج خواندن" را در راه اندازی کتابخانه ی مرکز یاری دهند.

کتابداران روستا

"خانه کتابدار برای ترویج خواندن" با کانون توسعه فرهنگی برای آموزش کتابداران روستایی در شهریور 1384 همکاری خواهد کرد.

کتابخانه نوجوانان

"خانه کتابدار برای ترویج خواندن" با سازمان فرهنگی، تفریحی شهر اصفهان برای تأسیس اولین کتابخانه اختصاصی نوجوانان در این شهر همکاری می کند. خانم ها انصاری، امینی، طاهری و نقشبندی به سوالات مسئولین این سازمان پاسخ دادند.