درباره ما

اهداف / فعالیت ها

کتابخانه

کودکان / تخصصی

کميته ها

 ترویج / کتابداری

 آموزش / پژوهش

 خدمات

 مشاوره / راه اندازی

 تجهیز

مبادله و اهدا

فروشگاه خانه کتابدار

 خبرها

برنامه های آتی/ گزارش فعالیت ها

 آرشیو

گالری عکس
همياران / پيوندگاه
تماس با ما

  

 

     

ا  اخبار خانه کتابدار در اردیبهشت 1386

 

·    برگزاری کارگاه مربیان کار و خیابان توسط مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در تاریخ 20/1/86

·    بازدید 28نفر در مقطع  پیش دبستانی دبستان مطهری (منطقه 11) از کتابخانه کودکان خانه کتابدار و اجرای برنامه معرفی کتابخانه و قصه گویی توسط کتابدار کتابخانه و برنامه بازی توسط خانم چایکارو نیز فروش کتابهای مناسب  در تاریخ 2/2/86

·    برگزاری جلسه خواندن با خانواده با حضور خانم امینی در تاریخ 3/2/86

·    بازدید 50 نفر در مقطع اول دبستان مطهری (منطقه 11) از کتابخانه کودکان خانه کتابدار و اجرای برنامه معرفی کتابخانه و کارگاه فارسی آموز ادبی توسط خانم جمشیدی، عضو گروه ترویج فارسی آموز ادبی، نیز فروش کتاب های مناسب در تاریخ 4/2/86 و 5/2/86

·    شرکت در همایش قصه گویی و برپائی نمایشگاه در آموزش و پرورش منطقه 20 (ناحیه یک شهر ری) با حضور خانم ها شکوه حاجی نصرالله، فرشته قبادی و فریبا شفیعی در تاریخ 9/2/86

·    برگزاری کارگاه های گروه کودکان با نیازهای ویژه از تاریخ 9/2/86

·    بازدید 150 نفر از دانش آموزان دبستان حامی (منطقه 11)، پایه های اول تا پنجم دبستان در تاریخ های 8، 9، 12 و 15 اردیبهشت با حضور خانم ها جمشیدی، لیمویی (اعضای گروه ترویج فارسی آموز ادبی مؤسسه تاریخ ادبیات کودکان)، فرحناز وکیلی، آذین اقلیدس، فرشته قبادی (اعضای گروه ترویج)

·    برگزاری برنامه طرح تلویزیون خاموش با حضور خانم شهره یوسفی و جمعی از اعضای کتابخانه تخصصی در تاریخ 17/2/86

·    برپایی جلسه بزرگداشت روز جهانی خانواده با حضور خانم دباغ و اعضای کتابخانه تخصصی در تاریخ 24/2/86 با موضوع سخنرانی در مورد عوامل مؤثر بر تربیت فرزندان و ارزش صلح و دوستی و ایجاد دموکراسی در بین اعضای خانواده

·    بازدید حدود 20 نفر از والدین اعضای دارالقرآن از کتابخانه تخصصی و معرفی مجموعه و فعالیت های خدمات عمومی آن

·    شرکت در برنامه روز جهانی خانواده در تاریخ 25/2/86 و ارائه گزارش مصاحبه با اعضای کتابخانه کودک و نوجوان و معرفی طرح خواندن با خانواده (سبد خواندن)

·    بازدید 40نفر از گلهای مهدکودک مرکز آموزش قرآن (منطقه 11) از کتابخانه کودکان خانه کتابدار و اجرای برنامه معرفی کتابخانه و قصه گویی توسط کتابدار کتابخانه و برنامه بازی توسط خانم چایکارو نیز فروش کتابهای مناسب  در تاریخ 25/2/86

·    برگزاری چهار کارگاه کتابخوانی و پژوهش و ترویج فرهنگنامه در دبیرستان دکتر موحد در شهر تبریز با حضور خانم فرحناز وکیلی در تاریخ های 26 و 27/2/86

·     اولین جلسه کارگاه کتابسازی حسی- لمسی با حضور خانم ها فرمانی و باقری در تاریخ 29/2/86 برگزار شد.

·     تعداد کل منابع: 5696

·     تعداد کل اعضا: 752

·     تعداد امانت: 751