درباره ما

اهداف / فعالیت ها

کتابخانه

کودکان / تخصصی

کميته ها

 ترویج / کتابداری

 آموزش / پژوهش

 خدمات

 مشاوره / راه اندازی

 تجهیز

مبادله و اهدا

فروشگاه خانه کتابدار

 خبرها

برنامه های آتی/ گزارش فعالیت ها

 آرشیو

گالری عکس
همياران / پيوندگاه
تماس با ما

  

 

 

                                                                                                                                                            English

 
 

      اخبار خانه کتابدار در اردیبهشت 89

برنامه های خدمات عمومی کتابخانه ها:

- برگزاری 10 جلسه "حلقه های مطالعاتی" برای گروه های سنی الف، ب، ج و بزرگسال،  توسط کارشناسان: خانم ها حبیب نژاد، لسانی، دادرس، یزدان بخش، نکویی، محجوب، دژبان و میرخانی در تاریخ های 5/2، 7/2، 12/2، 19/2، 21/2 و 26/2.

- برگزاری برنامه "اسباب بازیخانه" برای گروه های سنی الف، ب و ج همراه با مادر. توسط خانم ها: ابراهیمی و حبیب نژاد در تاریخ های 7/2، 14/2 و 21/2.

- برگزاری کارگاه نشریه سازی برای گروه سنی (د) توسط خانم باقریان از گروه نشریه شورای کتاب کودک، در تاریخ های 14/2 و 28/2.

- برگزاری یک جلسه مشاوره تحصیلی برای دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی و والدین آن ها برای انتخاب مدرسه و رشته مناسب، توسط خانم جمالی در تاریخ 19/2.

- حضور اعضای کتابخانه در سه گروه سنی (دبستان، راهنمایی و دبیرستان) در نمایشگاه بین المللی کتاب و شرکت در برنامه نقد و بررسی کتاب های "من نمی ترسم"، "بیا بگیر سیب را"، گرگ ها از برف نمی ترسند" با حضور نویسندگان کتاب ها خانم ها سرور کتبی و شکوه قاسم نیا و آقایان بیوک ملکی و مصطفی رحماندوست در تاریخ های 15/2، 20/2 و 21/2.

- معرفی و نمایش کتاب های موجود در کتابخانه با موضوعات مرتبط با روز کار و کارگر، روز معلم، جشن میانه بهار، روز ماما.

- برگزاری مراسم روز جهانی خانواده با حضور خانم ها: شاه کرمی، اقلیدوس و حبیب نژاد در تاریخ 20/2/89.

حضور در همایش ها و جلسات و مراکز:

- شرکت نمایشنده خانه کتابدار در جلسه کمیته کتابداری کودکان در کتابخانه حسینیه ارشاد در تاریخ های 16/2 و 15/2.

- شرکت در جلسه کمیته تخصصی کتابداری خانه کتابدار در تاریخ های 6/2 و 13/2.

- شرکت در جلسه کمیته کتابداری کتابک در تاریخ 26/2.

- شرکت در جلسه ارزیابی پروژه راه اندازی ساوه و سمنان با حضور خانم ها مرتضایی فرد، خراسانچی، طاهری و میرزاپور در تاریخ 13/2.

- شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب در تاریخ 18/2.

- برگزاری دو جلسه برای برنامه ریزی و انتخاب کتاب برای طرح سبد خواندن با خانواده به سرپرستی خانم فرزانه اخوت در تاریخ های 4/2 و 11/2.

- شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به منظور خرید کتاب های مورد نیاز سبد های خواندن با خانواده کتابخانه تخصصی با همراهی خانم ها اخوت، اقلیدوس، قایینی،‌ عبدی و محجوب در تاریخ 19/2.

- برگزاری دو جلسه گروه ترویج خواندن در تاریخ های 4/2 و 11/2.

- برگزاری دو جلسه گروه بازی در تاریخ 20/2.

- برگزاری جلسه هم اندیشی در تاریخ 8/2.

- حضور مسئولان کمیساریا و وزارت کشور برای بررسی حساب های پروژه ساوه و سمنان در تاریخ 19/2.

بازدید ها:

- بازدید خانم اعتضادی در تاریخ 6/2/89 به همراه 7 نفر از داوطلبان موسسه حمایت از کودکان کار و خیابان با هدف آشنایی با فعالیت های ترویجی خانه کتابدار.

- بازدید خانم سمانه سادات میری چیمه دانشجوی رشته معماری، در تاریخ 7/2/89 جهت عکاسی از خانه.

- بازدید بچه های مدرسه ساریخانی در تاریخ 19/2/89، همراه 2 نفر مربی به سرپرستی خانم اسدی که با همراهی گروه بازی، بازی گروهی با بچه ها انجام دادند.

منابع خریداری شده ی کتابخانه:

- 139 جلد کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب برای گروه سنی الف و 144 جلد برای طرح "سبد خواندن" و کتابخانه تخصصی خریداری شد.

- خرید کتاب های مناسب زیر سه سال برای فروشگاه.

- خرید کتاب های مورد نیاز کارگاه کتابداری از انتشارات افق.

- خرید کتاب از نشر چیستا برای فروشگاه.

منابع اهدایی به کتابخانه (اشخاص، ناشران):

- اهدا 13 نسخه کتاب از طرف خانم ها انصاری، پیشداد، نادری و انتشارات فرشتگان (عضو کتابخانه)

سایر فعالیت ها:

- تهیه فهرست های منابع برای خرید از نمایشگاه و سفارش به کارگزار.

- فهرستنویسی منابع.

- کمک در امور پژوهشی دانش آموزان.

- انتخاب مدارس مورد نظر برای شرکت در طرح سبد خواندن مدارس و تماس و هماهنگی و ارسال نامه برای آنها.

- حضور در برنامه ریزی های روز جهانی خانواده.

- تحلیل و جمع بندی پژوهش نیازهای مطالعاتی بانوان عضو کتابخانه تخصصی خانه کتابدار.

- تدوین سالنامه سال 88 خانه کتابدار.

- برگزاری نمایشگاه کتاب در مهد ویستا توسط خانم میرزایی و شفیعی در تاریخ های 11 و 12 اردیبهشت.

- روز آمد کردن صفحات سایت.

حضور نیروهای داوطلب:

- سپاس فراوان از خانم ها: نفیسه بهمن زاده، آذر جباری، بهار سرابی، فاطمه شریفیان،‌ فریبا شفیعی، سارا قدسی، سمیرا میرزایی و فاطمه میری.

حضور کارورزان کتابداری در کتابخانه:

- 10 نفر از اعضای کارگاه کتابداری خانه کتابدار به همراه خانم مهشید خاکباز، دانشجوی کتابداری دانشگاه تهران.

آمار کتابخانه از تاریخ 1/2/89 الی 20/2/89:

تعداد کل منابع: 10890

تعداد اعضا: 1768

تعداد امانت: 418