درباره ما

اهداف / فعالیت ها

کتابخانه

کودکان / تخصصی

کميته ها

 ترویج / کتابداری

 آموزش / پژوهش

 خدمات

 مشاوره / راه اندازی

 تجهیز

مبادله و اهدا

فروشگاه خانه کتابدار

 خبرها

برنامه های آتی/ گزارش فعالیت ها

 آرشیو

گالری عکس
همياران / پيوندگاه
تماس با ما

  

 

     

ا  اخبار خانه کتابدار در شهریور 1384

 

-  اجرای برنامه آموزشی کتابداران روستایی 12 الی 18 شهریور

-  ادامه فعالیت های کتابخانه کودکان و نوجوانان (در حال حاضر اعضای کودک و نوجوان حدود 135 نفر هستند)

-  نشست و تبادل نظر با مدیران مدارس و سرگروه های آموزشی برای اجرای کلاس های کتابداری و ترویج خواندن

-  برنامه ریزی برای ادامه فعالیت های کتابخانه کودک و نوجوان طی سال تحصیلی

-  تشکیل کمیته مروجان کتابخوانی با حضور خانم انصاری و اعضای قدیمی ترویج کتابخوانی