درباره ما

اهداف / فعالیت ها

کتابخانه

کودکان / تخصصی

کميته ها

 ترویج / کتابداری

 آموزش / پژوهش

 خدمات

 مشاوره / راه اندازی

 تجهیز

مبادله و اهدا

فروشگاه خانه کتابدار

 خبرها

برنامه های آتی/ گزارش فعالیت ها

 آرشیو

گالری عکس
همياران / پيوندگاه
تماس با ما

  

 

     

ا  اخبار خانه کتابدار در تیر 1384

 

در تاریخ 8/4/84 سند راهبردی خانه کتابدار در هیأت مدیره شورا به تصویب رسید و خانم ها انصاری، قزل ایاغ، پیشداد، امینی، عماد خراسانی، طاهری قندهاری و آقای محمد هادی محمدی به عنوان هیأت مدیره و همچنین خانم اشرف امینی به عنوان مدیر اجرایی خانه کتابدار انتخاب گردیدند. هیأت مدیره شورا توفیق روزافزون این همکاران را آرزو دارد.

- کتابخانه خانه کتابدار از 25 خرداد ماه شروع به فعالیت کرده است. این کتابخانه شامل 1800 عنوان کتاب بر اساس فهرست ده ساله شورا از کتاب های مناسب موجود در بازار است. در این کتابخانه منابع غیر کتابی نیز موجود است که مورد استفاده اعضای کتابخانه قرار می گیرد. همچنین کتابخانه فعالیتهای جانبی در روزهای شنبه و سه شنبه برای اعضا برنامه ریزی کرده که با استقبال ایشان روبه رو شده است. اعضای کتابخانه تاکنون به 80 نفر رسیده اند که بیشتر آن ها از اهالی محل هستند.

- کارگاه های کتابداری و ترویج خواندن از تاریخ 1/5/84 تا 22/5/84 برای مربیان تربیتی مدارس ابتدایی منطقه 19 به طور فشرده برگزار می شود.

1. کتابخانه در مدرسه کتابخانه مدار /خانم انصاری

2. خدمات عمومی (پرسش و پاسخ) /خانم عماد خراسانی

3. منابع کتابخانه؛ الف:ادبیات داستانی /خانم حاج نصرالله - ب: ادبیات مستند (غیر داستان) /خانم سلیانی - ج: شعر /خانم عباسی - د: نمایش /آقای اسماعیلی

4. شیوه های اشاعه اطلاعات /آقای دکتر حری - الف: اکران فیلم /خانم فروهر

5. سازمان دهی منابع /خانم ها مرتضایی فرد و جباری - الف: فهرست نویسی توصیفی، ب: فهرست نویسی تحلیلی (رده دیویی)، ج: ارائه کار عملی با استفاده از کتاب های کتابخانه کودکان و نوجوانان

6. منابع غیر کتابی (فیلم، نوار، CD، نقشه و غیره) /خانم جباری

7. خدمات عمومی؛ الف: شیوه های ترویج کتابخوانی /خانم امینی - ب: کتابخوانی، قصه گویی، تفاوت آن ها همراه با کار عملی /خانم شیده نصراله - ج: فرهنگنامه (1. آشنایی با فرهنگنامه کودکان و نوجوانان- راه ها و روش ها/خانم فخاری نیا 2. ترویج فرهنگنامه- کار عملی /خانم خسروی)

8. آشنایی با تاریخ ادبیات کودکان در ایران و روش های ترویج آن /خانم ها سلیانی و فرخ سرشت

9. پرسش و پاسخ، ارزیابی، ارائه پرسشنامه و بازدید از نهاد های مرتبط