درباره ما

اهداف / فعالیت ها

کتابخانه

کودکان / تخصصی

کميته ها

 ترویج / کتابداری

 آموزش / پژوهش

 خدمات

 مشاوره / راه اندازی

 تجهیز

مبادله و اهدا

فروشگاه خانه کتابدار

 خبرها

برنامه های آتی/ گزارش فعالیت ها

 آرشیو

گالری عکس
همياران / پيوندگاه
تماس با ما

  

 

     

ا  اخبار خانه کتابدار در تیر 1385

 

خانه کتابدار در تلاش است طرح هايي را به صورت آزمايشي اجرا کند و نتايج حاصل از آن را در اختيار متخصصان قرار دهد. دو طرح در حال اجراست:

·   انتخاب کتاب توسط کودکان و نوجوانان:

 در اين طرح، کتابها در دو گونه ادبيات داستاني (داستان واقع گرا- داستان فانتزي) و غير داستان (بازي و سرگرمي- دانش اجتماعي)، توسط اعضاي کتابخانه خانه کتابدار (گروه سني ج) مطالعه و انتخاب مي شود.

·   فروش کتاب (به تعداد محدود) در کنار کتابخانه کودکان و نوجوانان:

هدف از اين طرح، بررسي اين موضوع است که اگر در کنار کتابخانه کودکان و نوجوانان کتاب نيز براي تهيه آنان در دسترس باشد در ارتقاء سطح مطالعه آنان تأثير گذار خواهد بود يا خير؟

اخبار کتابخانه خانه کتابدار

a.      ادامه فعاليت هاي تابستاني براي اعضاي کتابخانه

b.     تهيه فهرست کتابشناسي آثار مناسب زير 3 سال

c.      کل منابع موجود: 4004 جلد

d.     اعضاي جديد: 97 نفر

e.      گردش امانت: 3000 جلد در ماه گذشته

f.       در خانه کتابدار به زودي ديدار با آقاي محمد رضا يوسفي نويسندة کودکان برگزار خواهد شد.