درباره ما

اهداف / فعالیت ها

کتابخانه

کودکان / تخصصی

کميته ها

 ترویج / کتابداری

 آموزش / پژوهش

 خدمات

 مشاوره / راه اندازی

 تجهیز

مبادله و اهدا

فروشگاه خانه کتابدار

 خبرها

برنامه های آتی/ گزارش فعالیت ها

 آرشیو

گالری عکس
همياران / پيوندگاه
تماس با ما

  

 

     

ا  اخبار خانه کتابدار در تیر 1387

 

کارگاه آشنایی با کتابداری کودک و نوجوان

بخش سوم کارگاه از تاریخ 1/5/1387 تا تاریخ10/6/1387 در روزهای یک شنبه و   سه شنبه تشکیل می شود.

 کتابخانه کودک و نوجوان

·   برگزاری برنامه قصه گویی برای گروه های سنی الف و ب به طور جداگانه در اتاق قصه گویی کتابخانه، با حضور خانم وکیلی در تاریخ 4/4/1387

·   حضور نوجوانان کتابخانه کودک در برنامه بزرگداشت آقای مرادی کرمانی در خانه هنرمندان در تاریخ 5/4/1387

·   برگزاری برنامه بازی برای گروه سنی ب با هدف لذت بردن کودکان و نیز به روز کردن بازی های سنتی توسط خانم قبادی در تاریخ 5/4/1387

·   برگزاری جشن تیرگا ن با هدف آشنایی کودکان ونوجوانان با مراسم های کهن ایرانی توسط خانم وکیلی در تاریخ 8/4/1387

·   برگزاری برنامه بازی با حلقه توسط خانم قبادی در تاریخ 11/4/1387

·   برگزاری بازی برای اعضای گروه سنی ب کتابخانه توسط خانم دیبا میرزاپور در تاریخ 12/4/1387

·   برگزاری جلسات کمیته تخصصی کتابداری خانه کتابدار و برنامه ریزی برای برنامه روز پدر با هدف فعال سازی نقش پدر در خانواده در تاریخ 17/4/1387

·   معرفی کتاب  قصه های من و بابام به مناسبت روز پدر و نوشتن داستانکهای اعضای کتابخانه با این عنوان

·   برگزاری کارگاه "قصه ها، اسطوره ها و سینما" با هدف آشنایی نوجوانان با    اسطوره ها و حماسه های ایران و جهان و داستانهای کهن از جمله شاهنامه، با حضور آقای آرمان آرین

·   برگزاری کارگاه های نمایش و تئاتر با حضور خانم مالمیر

·   برگزاری کارگاه های "بادبادک" برای گروه خردسال کتابخانه، به همراه والدینشان، با هدف معرفی و آشنایی و ترویج نشریات خردسال با همکاری مؤسسه کودکان دنیا و نشریه بادبادک

·   برگزاری کارگاه های "چه می بینیم، چگونه نمایش می دهیم ؟" برای پسران نوجوانان با هدف بهره گیری از نمایش برای ترغیب و تشویق نوجوانان به نگاهی دقیق تر به پیرامونشان و راه های کسب مهارت از طریق کتابخوانی با حضور آقای بیدآبادی مقدم

·   برگزاری کارگاه "حجم و مجسمه سازی" با حضور آقای ملکیان

·   برگزاری کارگاه های "مهارت زندگی" برای کودکان ونوجوانان با هدف شناخت بهتر و بیشتر کودکان ونوجوانان از خود و چگونگی رویارویی با مسایل، با حضور خانم دباغ

·   برگزاری کارگاه "هنر و خلاقیت" برای گروه سنی الف، ب، ج و د با حضور خانم ها اقلیدس، برخورداری و صرافی 

·   برگزاری کارگاه "خوشنویسی" با حضور خانم ها موحدی پور و حمزه نیسیانی

·   برگزاری کارگاه "شگفتی های طبیعت را باهم ببینیم"، با هدف آشنایی با چگونگی گردش در طبیعت، محیط زیست، انواع اقلیم ها و پوشش های گیاهی و جانوری توسط خانم هما داوری

·   برگزاری برنامه گردشگری شیراز، با هدف آشنایی با شیراز، توسط خانم حجازی فر درتاریخ 19/4/1387

·   برگزاری کارگاه های "بازی و قصه های شاهنامه"، با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با شاهنامه و شاهنامه خوانی توسط خانم آرمین

·   برگزاری برنامه "قصه و بازی" برای گروه های سنی الف و ب به طور جداگانه در اتاق قصه گویی کتابخانه توسط خانم چایکار در تاریخ 22/4/1387

·   برگزاری کارگاه "آموزش کتابداری" برای کودکان ونوجوانان کتابخانه با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با اصول کتابداری برای بهره گیری بهتر از کتابخانه همراه با دوره های کارورزی در کتابخانه توسط خانم دیبا میرزاپور

·   حضور کمک کتابداران کودک و نوجوان در کتابخانه کودک

·   اهدای کتاب از سوی نشر چرخ و فلک، نشر معروف و خانم آرزو آرین

·   حضور دو کارورز کتابداری از دانشگاه الزهرا و دانشگاه علامه طباطبایی در کتابخانه

آمار کتابخانه های خانه کتابدار از تاریخ 28/3/87 الی 22/4/87

کتابخانه تخصصی بزرگسالان خانه کتابدار

·   برگـزاری کـارگـاه "بزرگداشـت روز زن" بـا سخنرانی خانم نسریـن دخت عماد خراسانی در تاریخ 4/4/1387

·   برگزاری کارگاه "بهداشت عمومی خانواده" با سـخنـرانی خانم طاهـریان از موسسـه نور سعادت در تاریخ 5/4/87

·   برگزاری کارگاه "شاهنامه خوانی" توسط خانم کریم زاد در تاریخ 22/4/1387

·   بـرگزاری چهـار جلسـه از "کارگـاه رفتار با نوجوان" توسط خانم لطفـی از موسـسه مادران امروز

آمار کتابخانه های خانه کتابدار از تاریخ 28/3/87 الی 22/4/87

تعداد کل منابع کتابخانه ها ی کودک و بزرگسال: 7170

تعداد کل اعضا کتابخانه های کودک و بزرگسال: 1224

تعداد کل امانت کتابخانه های کودک و بزرگسال: 1309

تعداد کل بازگشت کتابخانه های کودک و بزرگسال: 776